Jak pracować (z ludźmi) i nie zwariować?

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 13 października 2019
9:00 – 15:30