Nauczyciel z Klasą

RODO w szkole – zastosowania praktyczne.

 • Dane osobowe zwykłe vs wrażliwe – jak z nimi postępować?
 • Naruszenie a wyciek danych osobowych – różnice. Kogo powiadomić w przypadku wycieku danych ze szkoły?
 • Monitoring wizyjny jako inwazyjna forma przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady udzielania informacji o uczniu osobom trzecim.
 • Wykorzystywanie prywatnych adresów e-mail nauczycieli do kontaktu z rodzicami i uczniami.
 • Rodzice w szkole – najczęściej zadawane pytania.

Metoda Kids’ Skills w szkole dla nauczycieli klas 0-4 SP.

Metoda złożona z 15 kroków, w której Dziecko wraz z Rodzicami i Terapeutą/Nauczycielem opracowuje plan nabycia nowej umiejętności, by móc poradzić sobie z problemem.
Metoda ta zwiększa poczucie własnej skuteczności, dodaje pewności siebie, rozwija mocne strony Dziecka oraz sprawia, że proces zmiany staje się przygodą.

 • Podejście Skoncenstrowane na Rozwiązaniach – wstęp do metody oraz podstawowe założenia.
 • Dziecko i Rodzic jako eksperci od problemu.
 • Komplementowanie – podstawowa technika.
 • Metoda Kids’ Skills – etapy oraz zastosowanie w praktyce.

Trudne emocje naszych uczniów.

 • Emocje – przyjaciel czy wróg?
 • Potrzeby a emocje naszych Uczniów.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami Ucznia.
 • Trudne emocje Nauczyciela – sposoby radzenia sobie.

Jak rozmawiać z uczniami, by chcieli się uczyć?

 • Siedem sposobów zachęcania ucznia do współpracy.
 • Motywacja zewnętrzna vs wewnętrzna – jak uzyskać tą drugą?
 • Pułapki stosowania kar – inne sposoby prowadzące do autodyscypliny.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów – sześć kroków rozbudzających twórczy zapał i zaangażowanie.
 • Rodzic – Nauczyciel – jak zbudować relację opartą na współpracy?

Jak pracować i nie zwariować? – profilaktyka wypalenia zawodowego.

 • Wypalenie zawodowe – objawy i sposoby radzenia sobie.
 • Komunikacja i asertywność jako podstawowe narzędzia ułatwiające pracę Nauczyciela.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
 • Moje prawa osobiste jako podstawa do budowania stabilnego zawodowego poczucia własnej wartości.

Rodzic w szkole – jak tworzyć relacje oparte na współpracy.

 • Rodzic i Nauczyciel – w poszukiwaniu wspólnego celu.
 • Rodzic też Człowiek – jak budować relacje z Rodzicami oparte na współpracy?
 • Komunikacja i asertywność w kontakcie z Rodzicami.
 • Przebieg zebrania z Rodzicami – przykład spotkania “idealnego” ;)

Profilaktyka w szkole – jak ją prowadzić, by była skuteczna.

 • Profilaktyka – wstęp do zagadnienia.
 • Rodzaje profilaktyki i jej zastosowanie.
 • Jak mówić o uzależnieniach, przemocy i innych problemach XXI wieku, by dzieci i młodzież nas słuchały? – przykładowe ćwiczenia.
 • Modelowanie jako podstawowa forma profilaktyki zachowań.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą szkoleniową dla Waszej Szkoły, zapraszam do kontaktu: