Zapraszam Cię na spotkanie indywidualne podczas, którego przyjrzymy się temu, czemu zechcesz się przyjrzeć i temu, czemu przyjrzeć się trudno.

W trakcie sesji otrzymasz tyle, ile będziesz chciał i zburzysz te ściany, które sam wybierzesz do zburzenia.

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia Access Consciousness®  takie jak pytania i odkreowania oraz Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, które na pierwszym miejscu stawia nasze zasoby i możliwości i na ich bazie pomaga szukać rozwiązań tego, co na ten moment wydaje się problematyczne.

Do czego zaprasza Access Consciousness? To zbiór narzędzi manulnych (np. sesja BARS®) i werbalnych (np. pytania, mantry), które pozwalają na zmianę tych obszarów, które uznałeś, że zmiany wymagają.

  • Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie trwa ok 1h i w jego trakcie ustalamy cel/e, nad którym/i chciałbyś/abyś pracować. Jest to również czas, by zastanowić się, jakiej ilości spotkań potrzeba, by cel został osiągnięty.

  • Jak wiele spotkań potrzeba, by osiągnąć cel?

O ilości kolejnych spotkań i ich częstotliwości decydujemy wspólnie. Zdarza się, że wystarczy Nam jedno spotkanie, a czasem umawiamy się na kilka miesięcy pracy.

  • Jak często spotykam się z Klientami?

Jest to również wspólna decyzja. Są klienci, z którymi pracuję regularnie raz w tygodniu, a z niektórymi spotykam się 2 razy w miesiącu.

  • Czy trzeba opowiadać o swoim dzieciństwie?

Z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze trzeba wracać do dzieciństwa, żeby osiągnąć cel jaki postawiliśmy sobie na pierwszym spotkaniu.

Konsultacja indywidualna 60 min – 150 zł (170zł od 2022r.)

Konsultacja par/rodzinna 60 min – 190 zł (220zł od 2022r.)

ZASADY UMAWIANIA WIZYT

  • Wizytę należy odwołać/przełożyć z zachowaniem 24 godzinnego okresu wyprzedzenia. Wizyta nieodwołana w tym czasie jest traktowana jako płatna w 100% wskazanego cennika.
  • Opłata za sesję w przypadku spotkań on-line jest pobierana z góry. Przedpłata na numer konta 11 1050 1025 1000 0090 4534 9413 najpóźniej w dniu konsultacji. Potwierdzenie przesłać na