Bo każdy związek zaczyna się od… CIEBIE!

Najbliższe szkolenia:
Kraków 29 sierpnia 2020

Klasa Access Facelift®

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 15 listopada 2020

Klasa BARS®

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 6 grudnia 2020
Kraków 11 grudnia 2020

Kreuj więcej czasu, pieniędzy i radości życia

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 26 września 2020, 10:00-13:30

Jak pracować (z ludźmi) i nie zwariować?

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 13 października 2019
9:00 – 15:30