Seks dla początkujących

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 29 marca 2020

Bo każdy związek zaczyna się od… CIEBIE!

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 14 marca 2020

30 dni – 30 pytań – Ja… Ty… MY

Najbliższe szkolenia:
1 lutego – 1 marca 2019 rok
Codziennie między 21:00 – 22:00 (mailowo)

Klasa Access Facelift®

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 29 maja 2020
Kraków 7 czerwca 2020

Klasa BARS®

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 30 maja 2020
Kraków 6 czerwca 2020