Seks dla początkujących

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 29 marca 2020

Bo każdy związek zaczyna się od… CIEBIE!

Najbliższe szkolenia:
Warszawa 14 marca 2020

30 dni – 30 pytań – Ja… Ty… MY

Najbliższe szkolenia:
1 lutego – 1 marca 2019 rok
Codziennie między 21:00 – 22:00 (mailowo)

Klasa Access Facelift®

Najbliższe szkolenia:
Wrocław 8 marca 2020
Warszawa 26 marca 2020
Warszawa 24 kwietnia 2020

Klasa BARS®

Najbliższe szkolenia:
Kraków 15 marca 2020
Warszawa 28 marca 2020
Wrocław 5 kwietnia 2020
Warszawa 18 kwietnia 2020